رعایت استانداردهای یکپارچه در کلیه شعب

 

***قابل توجه مشتریان محترم شعبه مشهد***

به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند ، شعبه مشهد بدلیل عدم رعایت استانداردهای اجباری و سوء مدیریت از تاریخ 1392/10/15 تا اطلاع ثانوی تعلیق گردیده لذا هرگونه کاهش در کیفیت یا سوء مدیریت در آن شعبه از تاریخ درج این آگهی متوجه این شرکت نخواهد بود. «این آگهی در تاریخ 1392/10/15 درج گردیده است»